... & άλλες ιστοριές PDF Print E-mail

Με αυτό το κοινό τμήμα στο τίτλο τους, το «& άλλες ιστορίες», γεννήθηκαν και πορεύτηκαν τέσσερις εκδόσεις, σε πέντε τόμους που ανίχνευσαν τα πρώτα 30 χρόνια του μεταπολεμικού ελληνικού μότορσπορ.

Και είναι, πάλι, αυτό το κοινό τμήμα του τίτλου τους που δίνει μια ακόμα διάσταση στην απόπειρα της ιστορικής καταγραφής, καθώς το ενθέτει σε ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο.

Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση, καθώς και τα εισαγωγικά σημειώματα για τις τέσσερις αυτές εκδόσεις που ξεκίνησαν το 2003 και, δείχνουν να, κλείνουν τον κύκλο του το 2021.

Με κίνητρο το άγγιγμα της αλήθειας , η οποία σπάνια είναι αγνή και σπανιότερη απλή. Το θέμα προσεγγίζουν, τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις, πέντε τόμοι, 1.646 σελίδες και χιλιάδες εικόνες, πολλές από αυτές ανέκδοτες.

Ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη:

Read more...